Sälja aktier eller inkråm

Låt oss hjälpa dig att välja

Det finns inget enkelt svar på vad som är bäst, sälja aktier eller sälja inkråmet i verksamheten. Säljer man bolagets aktier tar den nyblivne aktieägaren enkelt uttryckt över det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten i samband med att aktierna byter ägare. Ingångna avtal och utfästelser följer organisationsnumret vilket gör att det mesta fortsätter ”som vanligt”.

Notera dock att det till exempel kan finnas skrivningar i ingångna avtal som anger att avtalet upphör att gälla vid ett ägarskifte (change of control). Detta förekommer ofta vid exempelvis franchise-avtal eller distributionsavtal där utställaren av avtalet (motparten) skall godkänna den nya aktieägaren. Även Hyresavtal kan ibland innehålla denna typ av skrivning. Det kan också finns liknande skrivningar om man exempelvis vunnit eller är en del av en offentlig upphandling.

Vid en inkråmsöverlåtelse är det en öppen diskussion om vad som skall ingå vid en verksamhetsöverlåtelse. Ingångna avtal med kunder och leverantörer, personal, kundregister, varumärke, hemsida, hyresavtal, telefonnummer, eventuella patent eller andra immateriella rättigheter är några av de delar man tar upp till förhandling.

Oavsett vilka alternativ du står inför så löser vi ut det tillsammans.