Köpa företag / Sökuppdrag

Växa genom förvärv

Att köpa företag kan vara ett snabbt och effektivt sätt att skapa tillväxt i den nuvarande verksamheten, att vinna stordriftsfördelar, ta marknadsandelar eller på annat vis bredda eller fördjupa sin nuvarande verksamhet.

Vi genomför sökuppdrag där vi passivt eller aktivt (efter överenskommelse med dig som uppdragsgivare) kontaktar potentiella företag som kan tänkas passa in i din verksamhet.

Vill du veta hur det fungerar kontakta din Företagsmäklare i Stockholm så berättar vi mer.