Generationsskifte

Kan verka enklare än vad det är

Ett generationsskifte kan vid en första anblick tyckas enkelt att genomföra, en yngre generation tar över verksamheten, antingen sker det inom eller utom familjen.

Men att vara överens om köpet räcker inte. Det finns fortfarande många lagar, regler och andra villkor att ta hänsyn till.

Oavsett om den tilltänkta köparen är en familjemedlem eller en extern köpare hjälper vi dig genom hela processen: rätt värdering, lagar, regler, betalningsmodell, överföringsfasen, introduktion mm.